Skatteseddelen for eiendomsskatt er sendt ut

31. mars sender Lillestrøm kommune ut eiendomskatteseddelen som viser hva du skal betale i eiendomsskatt for skatteåret 2020.

Selve betalingen av eiendomsskatten faktureres i to terminer, med forfallsdato 1. juni og 1. november.

Det er 2 hovedtyper for hvordan eiendomsskatten blir beregnet. Boligeiendommene er med noen få unntak basert på en statlig beregnet boligverdi fastsatt av Skatteetaten. Næringseiendom, landbrukseiendommer, fritidseiendommer, tomter og noen få andre eiendommer baserer seg på en kommunal takst. Hvilken type takst din eiendom baserer seg står på toppen av eiendomsskatteseddelen.

Det har vært litt forskjell i hvordan de tre gamle kommunene Fet, Skedsmo og Sørum har beregnet eiendomsskatten og nå har dette blitt samstemt i Lillestrøm kommune. Det medfører noen generelle effekter i hvordan eiendomsskatten blir i 2020:

  • Staten har fra i år bestemt at det skal beregnes en reduksjonsfaktor på 30% på den takstverdien som er utgangspunkt for verdien. I Skedsmo var denne reduksjonsfaktoren på 20% i 2019. I Fet og Sørum var det en reduksjonsfaktor på 20% for eiendommer som har fastsatt takst etter Skatteetatens formuesgrunnlag. Økningen i reduksjonsfaktor fra 2020 bidrar til at eiendomsskatten kan bli lavere.
  • Etter at reduksjonsfaktoren er trukket fra har kommunestyret bestemt at det for boligeiendommer gis et bunnfradrag på 1,8 millioner kroner. Det er uforandret fra bunnfradraget i Skedsmo i 2019, men i Fet hvor bunnfradraget var på 250.000 og i Sørum hvor bunnfradraget i 2019 var på 1,0 mill. vil det økte bunnfradraget bidra til lavere eiendomsskatt.
  • I Fet og Sørum har det også i tidligere år vært brukt skatteetatens beregnede boligverdi med årlige økninger. I Skedsmo har det vært brukt en kommunal takst sist oppdatert i 2015 som takstgrunnlag. Når kommunen fra 2020 bruker den statlige boligverdien for Skedsmo på boligeiendommer vil den generelle boligprisveksten fra 2015 til 2020 kunne trekke opp takstverdien som eiendomsskatten beregnes fra.

Les mer: Slik beregnes eiendomsskatten

Hvis du har spørsmål om den angitte eiendomsskattetaksten, eller vil klage på den, skal skatteetaten kontaktes.

Hvis det på toppen av skatteseddelen angis at du har skatteetatens boligverdi, men kommunen kontaktes om du har kommunal taksert eiendom. For eiendommene med skatteetatens boligverdi skal også kommunen kontaktes om du har spørsmål eller klager om antall boenheter e.l. som eiendomsskatten er basert på. Klageperioden er 6. april til 15. mai 2020. 

Les mer: Slik klager du på eiendomsskatten

Dersom du har flere spørsmål kan du finne mer informasjon på våre sider om eiendomsskatt.

Henvendelser om eiendomsskatten til kommunen kan også gjøres til kommunens sentralbord eller til epostadressen eiendomsskatt@lillestrom.kommune.no.