Ny koronavaksine tilgjengelig

Nå kan du få Novavax-vaksinen. Dette er en tradisjonell laget vaksine og er aktuell for dem som ikke ønsker eller ikke anbefales å ta mRNA-vaksinen.

Novavax-vaksinen er godkjent i Europa og Norge og gis som et tilbud i tillegg til Pfizer og Moderna. I motsetning til Pfizer og Moderna, som bygger på mRNA-teknologi, er Novavax en proteinbasert vaksine som bygger på en tradisjonell vaksineteknologi, som vi finner igjen i vaksiner mot andre sykdommer/virus.

Du kan bestille time for å ta Novavax fra uke 10. Den kan også tas som oppfriskningsdose.

Bestill vaksine

Ifølge FHI kan vaksinen være «aktuell til de som ikke ønsker eller ikke anbefales å ta mRNA vaksinen.» Den er også aktuell for «personer med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av vaksinasjon med andre koronavaksiner, fortrinnsvis i kliniske studier der effekt og sikkerhet kan overvåkes.» Det betyr også at de som har tidligere har tatt en mRNA vaksine, kan ta Novavax vaksinen som andre og tredje dose.
Les mer på fhi.no

Om vaksinen

Novavax inneholder en variant av de typiske piggene (spike-proteinet) på koronaviruset som immunforsvaret kan trene seg på. Vaksinen inneholder også et nytt hjelpestoff (adjuvans) som bidrar til å forsterke kroppens egen immunrespons. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått.

Hvor godt virker vaksinen?

Vaksinen beskytter mot alvorlig koronasykdom. Vaksinene beskytter ikke fullstendig mot å bli smittet eller smitte videre. Derfor er det fortsatt viktig å følge gjeldende smittevernråd.

Bivirkninger

Fra vaksinestudiene ser det ut til at Novavax vaksinen gir noe mildere bivirkninger og med kortere varighet enn etter vaksinering med mRNA-vaksinene. Veldig sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som oppstår etter lang tid kan ikke utelukkes.

De aller fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinasjon. Symptomene er oftest milde til moderate og går over etter noen dager, men noen får kraftigere symptomer. Yngre personer får ofte litt kraftigere bivirkninger enn eldre. De vanligste bivirkningene er smerte på stikkstedet, tretthet, muskel- og leddsmerter, hodepine, uvelhetsfølelse, kvalme og oppkast. Noen får feber, da oftest etter andre dose. Generelt er det noe mer bivirkninger etter andre dose enn etter første dose. Fra vaksinestudiene ser det ut til at Nuvaxovid gir noe mildere bivirkninger og med kortere varighet enn etter vaksinering med mRNA-vaksinene. Veldig sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som oppstår etter lang tid kan ikke utelukkes.