Skal du ut og reise innen EU?

Fra 1. februar endrer EU reglene for hva som er gyldig koronasertifikat. Da må du ha 3 doser for å ha gyldig koronasertifikat, som gjør at du kan reise innen EU.

Covid-19 vaksinering

De innfører en standard gyldighetsperiode for koronasertifikat etter grunnvaksinasjon på 270 dager. EU har i tillegg besluttet at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte ikke sidestilles med oppfriskningsdose i vaksinedelen av koronasertifikatet.

Påvist covid-19 gir imidlertid i perioden 11-180 dager etter positiv test gyldig sertifikat basert på gjennomgått sykdom. Etter at gyldighetsperioden av sertifikatet basert på vaksinasjon og gjennomgått sykdom har utløpt kan personer ønske ekstra vaksinedose for å oppfylle et innreisekrav.

Etter oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.

Vaksinesenteret har kapasitet til å vaksinere de som ønsker å vaksinere seg for å kvalifisere til innreise.