Forslår å forby fritidsaktiviteter for barn og unge fram til påske

På grunn av økt koronasmitte foreslår kommunedirektøren at det ikke blir lov for barn og unge å delta på innendørs organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og kulturarrangementer fra torsdag 11. mars og fram til påske.

Hensikten er å redusere antall kontaktpunkter mellom barn og unge. Forslaget henger sammen med at det i samme tidsperiode innføres rødt nivå i barnehagene og grunnskolene.

Kommunedirektørens innstilling skal behandles av politikerne i formannskapet onsdag 10. mars. Dette er et ekstraordinært formannskapsmøte som starter rett etter kommunestyremøtet er ferdig. Følg sendingen direkte.

Siden 3. mars har innendørsaktiviteter ikke vært tillatt for voksne i alderen fra og med 20 år. Dette utvides nå til også å gjelde barn og unge, i første omgang fram til påske. Én til én-undervisning (for eksempel piano- eller privattimer) er fortsatt tillatt for de under 20 år. 

Det anbefales at utendørs idretts- og fritidsaktiviteter kun kan gjennomføres i grupper på maksimalt ti personer, og slik at avstand på minimum en meter kan overholdes til enhver tid.