Koronastatus, uke 1

Kommuneoverlegen i Lillestrøm vurderer smittesituasjonen i kommunen som alvorlig. Vi har den høyeste andelen smittede per 100.000 siden pandemien startet. I uke 1 økte antall nye smittede til den høyeste andelen noensinne, på 141 personer. Andelen positive av de som har testet seg er 6,5 %. Andelen ukjent smitte er imidlertid lav, og det testes mange.

Pr. 10.01.2021

  • er det totalt 1565 smittede i kommunen
  • er det 252 smittede de siste 14 dagene
  • er det 291 smittede pr. 100 000 innbyggere
  • er 86 % av de smittede smittet fra en kjent smittekilde
  • er 61 % av de smittede smittet i private hjem
  • er fire barnehager en videregående- og en ungdomsskole berørt av ny smitte. Alle rapporteres å ha blitt smittet utenfor skole/barnehage
  • er to institusjoner berørt av smitte
  • er 213 sykehjemsbeboere og 60 helsearbeidere vaksinert mot korona

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering for uke 1

Mindre smitte blant unge og eldre

Videregående og ungdomsskoler drifter i rødt nivå, og barneskoler og barnehager drifter i gult nivå. Andelen smitte blant barn og unge har gått noe ned, og det samme har andelen smitte blant de over 65 år.

Alvorlig nasjonalt og regionalt

Det har vært en økende andel smitte nasjonalt, og FHI anslår at reproduksjonstallet i Norge nå er på 1,4. Det er også et høyt smittetrykk i Oslo og Nedre Romerike, og behov for vedvarende innsats for å redusere smittespredningen.