Nå vil 16- og 17-åringer få tilbud om vaksinering

Alle som er født i 2004 og 2005, det vil si fyller 16 år i år eller er 17 år, får nå tilbud om vaksinering i uke 36 og 37. De som har fylt 16 år kan benytte Drop-in tilbudet for dose 1.

Lillestrøm kommune starter vaksineringen av 12 til 15 åringene onsdag og torsdag i uke 37.
 
"Denne vil bli sendt ut i løpet av mandag 13. september."

Tilbudet til de cirka 2.300 som er i disse årsklassene, vil komme på SMS. Alle vil få Pfizer-vaksinen.

Er du ikke fylt 16 år, må du ha samtykke fra begge foreldre eller andre foresatte/verge om at du kan vaksinere deg. Samtykkeerklæringsskjema vil bli lagt ut på våre vaksinesider, innen du mottar tilbudet. 

Vaksineringen skjer på OKS Romerikskirken, Trondheimsveien 50, 2007 Kjeller.

Har du spørsmål kan du ringe oss på 940 07 002 (hverdager kl. 09-16) eller sende epost til bookingstotte@lillestrom.kommune.no