Smittevernvurdering uke 12

I uke 12 steg smitten med 13,5 %. Selv om videregående skoler har vært stengt, har antallet nye smittede i denne gruppen doblet seg fra uken før. Antall innleggelser på Ahus har sunket. Kommunen er nå på risikonivå fire.

Husstandssmitte er den største kilden til smitte, og står for over 50 % av de nye tilfellene. Smitte etter besøk eller nærkontakt med venner er årsak til 14 % av de nye tilfellene. Det er flere mindre utbrudd på arbeidsplasser i kommunen (private firma) og 9 % oppgir å ha blitt smittet på arbeidsplassen.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.
Les smittevernvurderingen for barn og unge her.

Fra statistikken (status for uke 11 i parentes)

 • Totalt antall smittede: 3040 (2737)
 • Antall smittede pr. 100 000: 578 (537)
 • -hvorav den smittede har mutert virus: 41 % (54 %)
 • Andel positive med kjent smittekilde: 82 % (86 %)
 • Antall testet siste uke: 4852 (3714)
 • Andel positive tester: 6,3 (6,4)
 • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 16 (16)
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 1 (1)
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 1 (2)

Smittesituasjonen blant barn og unge

Andelen nye smittede barn og unge holder seg stabil, selv om det innad i gruppen har endret seg noe. Det er de eldste innenfor gruppen som nå har hatt mest smitte, særlig videregående elever. Dette skjer på tross av at videregående skoler har vært stengt i uke 12. For de yngre gruppene barn og unge blir også de fleste smittet i husstanden eller med venner, ikke på skolen eller i barnehagen. Bare på to skoler og i en barnehage viser smittesporingen at de som er smittet har blitt smittet der.

Få smittes i barnehage eller barneskole

De aller fleste barn og unge ble smittet i egen husstand, på besøk, eller av venner. I uke 12 ble

 • 1 % ble smittet i barnehage
 • 1 % på barneskole
 • 1 % på ungdomsskole
 • 9 % ble smittet på videregående skole