Smittevernvurdering uke 18

Den nedadgående smittetrenden i Lillestrøm fortsetter. I uke 18 gikk antall nye smittede ytterligere ned. Bare 37 testet positivt i forrige uke. Kommunen ligger nå på risikonivå 3 av 5.

Smittetallet de siste 14 dagene er falt fra 213 til 115 per 100.000. Antall nye innleggelser på Ahus gikk noe opp i uke 18, men andelen nye innleggelser per 100.000 de siste 14 dagene holdt seg stabil.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken (status for uke 16 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 3863 (3827)
  • Antall smittede pr. 100 000: 115 (213)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 76 % (73 %)
  • Antall testet siste uke: 1355 (1727)
  • Andel positive tester: 2,7 (2,0)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 1 (8)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Smittekilder

De fleste smittes fremdeles hjemme, men i uke 18 var også venner/besøk og ukjent store kilder til smitte. Andelen ukjent smitte holder seg relativt høy, samtidig som testaktiviteten er ganske lav. Dette er bekymringsfullt. Allikevel er antallet som oppgir ukjent smittekilde gått ned, fordi totalantallet nye smittede også har blitt redusert.

Lettelser for barn og unge

Andelen nye smittede barn og unge sett i forhold til totalantallet smittede, holder seg stabilt. Det vil si at smittetallet til barn og unge fortsetter å synke på samme måte som det generelle smittetallet. Kun en skole var berørt av smitte i uke 18.

Kommunen har derfor gult smittevernsnivå for barnehager, grunnskoler og SFO fra og med tirsdag 18. mai. Noen skoler trenger deler av- eller hele uke 20 (18.-21. mai) til å endre tilbudet sitt til gult nivå. Det vil være en del variasjon ut fra for eksempel skolens størrelse, bygningsmasse og organisering av klasser og ansatte.