Smittevernvurdering uke 23

Uke 23 hadde en nedgang i antall smittede sammenliknet med ukene før. Andelen nye innleggelser på Ahus holdt seg lav, på 1 per 100.000 siste 14 dagene. Kommunen endrer status fra risikonivå tre, ned til nivå to.

Selv om vi fortsatt har et smittetall på 90 per 100.000 så er det bare kjent smitte, og mye av smitten kan knyttes opp til et kjent og avgrenset utbrudd på en barneskole. Generelt er det er særlig de yngre aldersgruppene som nå smittes. Det var ingen over 65 år som ble smittet i uke 23.

Andelen innleggelser tyder på at få blir alvorlig syke. Samtidig fortsetter vaksineringen av innbyggere i kommunen. Kapasiteten på testing og smittesporing er god.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken (status for uke 22 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 4083 (4052)
  • Antall smittede pr. 100 000: 90 (118)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 0 % (87,5 %)
  • Antall testet siste uke: 2315 (2229)
  • Andel positive tester: 1,3 % (2,2 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 3 (5)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)