Smittevernvurdering uke 32

Det har vært en smitteøkning i uke 32. Det er først og fremst kjente tilfeller av husstandsmitte, reisesmitte og smitte fra nærkontakter. Kommuneoverlegen vurderer at kommunen fortsatt er på risikonivå to, men situasjonen følges tett.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Fra statistikken

  • Totalt antall smittede: 4447 (4351)
  • Antall smittede pr. 100 000: 142 (106)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 85,5 % (83 %)
  • Antall testet siste uke: 1422 (1411)
  • Andel positive tester: 5,8 % (2,9 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 0 (1)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 2 (1)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Økt smitte

Økningen i antallet positive tilfeller og andelen positive blant de testede viser at det er mer smitte i samfunnet nå. Smitten er særlig høy i yngre aldersgrupper, som ikke er vaksinert. Den økte smitten er forventet nå som samfunnet har åpnet mer opp. Vi beveger mer på oss, flere er samlet fysisk på jobb og i aktiviteter, og flere er på reise. Økt andel reising bidrar til at flere blir smittet i utlandet, og mange av disse tester positivt når de kommer tilbake til Norge.

Alle som har folkeregistrert adresse i Lillestrøm kommune skal nå ha fått tilbud om vaksinetime.

Anbefaler at gravide og 16 og 17 åringer vaksineres

Når skoler og studiesteder starter opp for fullt på grønt nivå, er det forventet at smittetallene kan holde seg høye og eventuelt stige ytterligere. Det åpnes for testing i stedet for karantene for barn og unge og studenter, og det anbefales nå at gravide og 16 og 17 åringer også vaksineres.