Smittevernvurdering uke 33

Smittetallet fortsetter å stige, men ikke like bratt som fra uke 31 til 32. Kommunen er fortsatt på risikonivå to.

Situasjonen følges tett og er avhengig av at kapasiteten på testing og smittesporing kan økes ved behov, og at vaksineringen går etter planen.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Fra statistikken
(Tallene i parentes viser status i forrige uke.)

  • Totalt antall smittede: 4538 (4447)
  • Antall smittede pr. 100 000: 205 (142)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 78 % (85,5 %)
  • Antall testet siste uke: 1995 (1422)
  • Andel positive tester: 4,8 % (5,8 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 2 (0)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 2 (2)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

Økt smitte

Reisesmitte er den største enkeltkilden til smitte. Husstandssmitte var ikke like dominerende i uke 32, men det var noe smitte i forbindelse arbeid, arrangement og mellom venner/bekjente. Andelen ukjent smitte steg også til 22 %.

Aldersfordelingen til de smittede viser at det fortsatt er overvekt av barn og unge under 18 år (41 %) som smittes, unge voksne mellom 19 – 29 år (22 %), samt aldersgruppen 30 – 49 (31 %). Den siste gruppen har særlig mye reisesmitte. Disse tre gruppene står for over 95 % av de smittede.

Tall fra Ahus viser at andelen som legges inn på sykehus er stabil, og har variert mellom 0 - 2 per 14 dager i hele sommer. Det er ikke tegn til stigende andel innlagte så langt.