Smittevernvurdering uke 36

Det er fortsatt økende smitte blant barn og unge under 18 år. Disse utgjør nå over 65 % av de nye positive. Kommunen ligger på risikonivå 3 av 5.

Det er lite risiko for smittespredning i andre aldersgrupper, utover husstandsmedlemmer til smittede barn og unge. Det er ikke sett økning i andelen alvorlige syke, selv om smittetallet har økt. Andelen ukjent smitte er lav.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering

Råd og anbefalinger for Lillestrøm kommune

FHI har gitt en rekke forslag til råd og anbefalinger som kommunene kan anvende ved økende smitte i barne- og ungdomsgruppa. Kommuneoverlegen anbefaler at en rekke av disse rådene følges i Lillestrøm nå:

 • Skolene har fortsatt råd om å ikke arrangere undervisning og aktiviteter på
  tvers av klasser og trinn
 • Ungdomsskoler forblir i gult nivå
 • I samråd med smittesporing vurderes det om videregående skoler med smitte
  skal gå til gult nivå
  Det iverksettes målrettet jevnlig testing ved alle skoler med smitte. Testing
  avsluttes når elevene har testet negativt i to runder.
 • Vi anbefaler at barn og unge som er i pågående testløp hvor det dukker opp
  mer enn fem nye smittede (for barnehager og 1. -4.klasse) eller tre nye
  smittede (for 5.-7. klasse, ungdomsskole + VGS) holder seg hjemme fra
  fritidsaktiviteter til testing er avsluttet.
 • For fritidsaktiviteter er det tidligere gitt råd om at de har mindre, faste grupper,
  helst uteaktivitet og avstand der det er mulig. Disse rådene gjelder fortsatt.
 • I tillegg gir kommuneoverlegen nå råd om at det ikke gjennomføres
  arrangementer for barn og unge under 18 år som samler barn fra flere ulike
  skoler og aldersgrupper (eks. cuper, store forestillinger etc.) de nærmeste to
  ukene.

Det er kun ved større arrangementer det gis faglig anbefaling om å utsette. Risikoen for at noen av barna som deltar er smittet er høy, og dermed vil det også være økt risiko for smittespredning/utbrudd i tilknytning til slike arrangement. Det gis råd om at vanlige kamper, treninger eller øvelser fortsatt kan gjennomføres som tidligere. 

Målet med anbefalingene er å få ned antall nærkontakter hos barn og unge, for å begrense smittespredningen. Samtidig er det et ønske at de skal ha en så normal hverdag som mulig. Økende grad av vaksinering også i aldersgruppen 12-17 år, er forventet å gi en effekt på smittespredningen. I tillegg vil jevnlig testing ved skolene når smitte oppstår, bidra til at nye positive fanges opp og isoleres. Jevnlig målrettet testing er ansett som like effektivt som karantene for å hindre større utbrudd.

Smittes hjemme og på skolen

Skolesmitte (32 % av all smitte) og husstandssmitte (31 % av all smitte) er de to dominerende smittekildene.  

Kommuneoverlegene har gitt råd og anbefalinger for å redusere antall nærkontakter, som igjen kan føre til smitte blant barn og unge.

Få smittes andre steder

Som et resultat av at samfunnet er åpent smittes folk andre steder også, men der er smitten beskjeden:

 • 1,2 % oppgir å ha blitt smittet på et offentlig sted
 • 2,9 % oppgir å ha blitt smittet på arrangementer, og
 • mellom 3-4 % oppgir å ha blitt smittet på arbeidsplassen
 • de voksne smittes stort sett i husstanden
 • reisesmitten ligger nå på 1,5 %
 • andel ukjent smitte er nede i 11 %

Tall fra statistikken

 • Totalt antall smittede: 5314 (4931)
 • Antall smittede pr. 100 000: 668 (451)
 • Andel positive med kjent smittekilde: 89 % (87 %)
 • Antall testet siste uke: 2867 (3002)
 • Andel positive tester:3,3 % (8,1 %)
 • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 22 (20)
 • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 0 (0)
 • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 0 (0)

(Tallene i parentes viser status i forrige uke.)