Smittevernvurdering uke 37

I uke 37 var det en nedgang i antall nye smittede for første gang på flere uker Kommunen ligger fortsatt på risikonivå tre, men ved videre nedgang i tallene kommer vi ned på risikonivå to.

Det er lite smitte utenfor barne- og ungdomsgruppa og deres husstandsmedlemmer. Andel ukjent smitte holder seg stabilt på rundt 11 %. Antallet innleggelser på Ahus gikk noe ned i uke 37 sammenliknet med uke 36, men 14 dagers andelen gikk noe opp. Kurven for innleggelser følger allikevel ikke stigningen vi har sett for smittetallet de siste ukene. Det tyder på at færre av de smittede nå blir alvorlig syke.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering.

Tall fra statistikken

  • Totalt antall smittede: 5576 (5314)
  • Antall smittede pr. 100 000: 699 (668)
  • Andel positive med kjent smittekilde: 89 % (89 %)
  • Antall testet siste uke: 3030 (2867)
  • Andel positive tester: 3,5 % (3,3 %)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 25 (22)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: (0)

(Tallene i parentes viser status i forrige uke.)

Nasjonal nedgang

Det er for tidlig å si om nedgangen i antall nye smittede i uke 37 er en trend, men nasjonalt sett og i flere kommuner rundt ser man en nedgang i koronasmitten. Risikoen for smittespredning generelt i samfunnet vurderes som lav, men smittetrykket blant barn og unge fortsatt er høyt. I denne gruppa er det i all hovedsak barn som er nærkontakter og i testløp som er smittet.

For å legge til rette for fortsatt nedgang i nye smittede opprettholder kommuneoverlegen de faglige rådene som ble gitt tidligere rundt barn og unge, i tråd med FHI sine anbefalinger.