Smittevernvurdering uke 8

I uke 8 gjorde smittetallene et byks, og økte med 70 % fra uka før.

Kraftig stigning

Dette er en kraftig stigning, som er svært bekymringsfull. Vi ser også at over 50 % av de nye positive sist uke er smittet med mutert virus. Det er ikke ett stort utbrudd som driver smittetallene opp, men en generell smitteøkning i alle aldersgrupper og på mange ulike steder i kommunen. Det positive er at andelen ukjent smitte er gått ned, og ligger på 17 %.

Les kommuneoverlegens smittevernvurdering her.

Fra statistikken (status for uke 6 i parentes)

  • Totalt antall smittede: 2129 (1938)
  • Antall smittede pr. 100 000: 220 (159)
  • -hvorav den smittede har mutert virus: 52 %
  • Andel positive med kjent smittekilde: 83 % (75 %)
  • Antall testet siste uke: 2028 (2523)
  • Andel positive tester: 5,9 (2,4)
  • Antall skoler/barnehager berørt av ny smitte: 10 (6)
  • Antall institusjoner for eldre berørt av smitte: 2 (0)
  • Antall andre kommunale enheter berørt av smitte: 4 (1)

Råder til nedstenging

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er tydelige i sine anbefalinger til kommuner med slik utvikling, og gir råd om å stenge ned midlertidig for å begrense mobilitet og nærkontakt mellom mennesker inntil smitteøkningen bremses.

Erfaringer så langt tyder på at det muterte viruset er i ferd med å ta overhånd, og at dette viruset smitter lettere – også blant barn og unge. Barn og unge skal allikevel skjermes for strenge tiltak, og derfor bør deres skole- og barnehagehverdag være så normal som mulig.