Åpner for innendørs aktiviteter for ungdom

Det åpnes igjen opp for innendørs trening og andre fritidsaktiviteter for aldersgruppen 13-19 år. Ellers blir tiltakene som før.

Smittetrykket i Lillestrøm kommune har flatet ut de siste ukene, men vi har ikke hatt den samme nedgangen som Oslo kommune har hatt. Derfor viderefører vi tiltakene.

En videreføring av tiltakene vil ha store konsekvenser for folks liv, næringsvirksomhet, kultur med mer i Lillestrøm kommune. Kommunedirektør vurderer likevel at tiltakene er nødvendige av hensyn til smittevernet. En situasjon med smittespredning ute av kontroll vil ha enda større konsekvenser og vil føre til enda mer inngripende og langvarige tiltak.

For aldersgruppen 13-19 år åpnes det opp igjen for innendørs trening og andre fritidsaktiviteter. Arrangementer som kamper, større samlinger osv. vil fortsatt være forbudt.

Tiltakene gjelder fra i dag og inntil videre. Det vil være en ny vurdering av tiltakene i formannskapsmøtet 13. januar. Hvis det skjer noe spesielt med tanke på situasjonen innen den tid vil det kalles inn til et ekstraordinært formannskapsmøte.

Les hele forskriften

Hva vil koronaen ha å si for jula?