Siste: Skolene har nå åpnet igjen.

På grunn av stor smittefare er det viktig at du som forelder passer på at barn og ungdom ikke møtes hvor de kan bli utsatt for smitte. Ungdom må ikke få møtes i grupper på kveldstid. Kontakt bør bare skje på sosiale medier. Se flere råd nedenfor.

Skolene er stengt for å stoppe spredning av Korona. Det er dramatisk når skoler stenger, men det er nødvendig for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenesten ikke blir for stort.

Foreldre som jobber i funksjoner som defineres som kritiske for samfunnet og har barn under 12 år eller foreldre til barn med særlige omsorgsbehov, vil få et tilsyns- og omsorgstilbud for sine barn. Dette tilbudet blir gitt mellom 0700 og 1700 på skolen. Ved behov ta kontakt med rektor.

Les om hvem som kan få dette tilsynstilbudet på helsidirektoratet.no

Hvis du som forelder er i denne kategorien, og har behov for tilsyn for ditt barn, ta kontakt med skolen.

Elever har rett til opplæring også når skolen er stengt

Skolene legger til rette for at det skal være mulig å gi opplæring hjemme i perioden skolen er stengt. Skolen vil informere om hvordan dette skal gjøres og vil holde kontakt med dere som foreldre.

For elever som ikke har PC fra skolen, legger vi ut Office-pakke til hjemme-PC.
Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra

Skolen legger til rette for at elever/foreldre etter avtale kan komme innom skolen og hente bøker eller annet utstyr.
Hvis du har behov for kontakt med skolen, kan du ta kontakt på telefon og epost.

Råd til foreldre

Barn og ungdom vil oppleve denne situasjonen som uvant og kanskje skremmende. I denne perioden vil hverdagen være annerledes og det kan være vanskelig. Vi oppfordrer dere til å hjelpe barna deres til å fylle dagene med meningsfylt aktivitet. På dagen bør barn og ungdom følge skolens plan for opplæring.

Hjelp barn og ungdom til å holde normal døgnrytme. Siden fritidsaktiviteter i stor grad er stengt, kan det være vanskelig å aktivisere seg. Både barn og ungdom kan trenge hjelp til å finne meningsfulle aktiviteter. Her vil de trenge ideer og hjelp fra foreldrene. Vi oppfordrer foreldre til å være rolige og snakke med barna sine om det som nå skjer. Det er svært få barn som blir syke av Korona og hos de aller fleste er sykdommen mild.

Du kan få råd om å snakke med barn om Korona

Generelle råd for smittevern 

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
 • Hold minst én meters avstand til personer som hoster. 
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene. 
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta. 
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. 
 • Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig. 
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming. 

De generelle rådene gjelder, men beredskapen rundt koronaviruset er trappet opp. Da barnehager og skoler er stengt, og de fleste barna og ungdommene nå befinner seg hjemme, ser vi behov for å presisere hva de nå anbefalte tiltakene betyr konkret for det enkelte barn og den enkelte ungdommen.  

 • Barna/ungdommene skal i utgangspunktet holde seg hjemme, og kontakt bør i hovedsak foregå på sosiale medier.  
 • Ungdom skal ikke oppholde seg ute sammen med andre ungdommer på kveldstid.  
 • Sosiale sammenkomster skal unngås, med det mener vi eksempelvis lekegrupper og bursdagsfeiringer.  
 • Dersom barnet/ungdommen skal ha besøk, bør det være av kun ett annet barn eller en ungdom om gangen, og disse skal holde to meters avstand til hverandre.  

Om betalingstjenester og SFO

Foreldre slipper å betale for SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet, men faktura som er sendt ut må betales og beløpet dere betaler for mye vil krediteres på senere regning.

Bakgrunnen er at regjeringen har bestemt at alle landets barnehager og skoler foreløpig er stengt på grunn av koronaviruset fra 12. mars til 26. mars.