Koronastatus uke 45

Det har vært en sterk økning i antall smittede sist uke. I økende grad er det innbyggere i alderen 20 - 50 som smittes, men også ungdom smittes. Mange barn og unge har testet positivt og flere skoler har blitt rammet.

Følgende steder ble rammet av smitte i forrige uke:

 • Tæruddalen skole
 • Riddersand skole
 • Åsenhagen skole
 • Kjellervolla skole
 • Skjetten skole
 • Lillestrøm videregående skole
 • Løvehjerte barnehage
 • Sommerly barnehage
 • Strømmen barnehage
 • Fet helsestasjon
 • Lillestrøm håndballklubb
 • Skedsmo basket
 • Norsk ballettinstitutt
 • Fresh Fitness

På steder hvor det oppdages smitte iverksettes smittesporing umiddelbart. De det gjelder settes i isolasjon eller karantene, og alle berørte informeres.

Feil i smittesporingen

I uka som gikk skjedd en feil i forbindelse med smittesporingsarbeidet i kommunen. En kommunikasjonssvikt internt førte til at en skoleklasse ble satt i karantene en dag senere enn de skulle ha blitt. Kommunen presiserer at rektor og foresatte har fulgt alle anvisninger de har fått i denne saken, og beklager feilen.

Ventetid på tester og prøvesvar

En sterk økning i smittetilfeller gir ventetid på testsenteret og på koronatelefonen. Følgende tiltak er iverksatt for å redusere ventetiden:

 • Fast personale på testsenteret er under ansettelse
 • Det omdisponeres personale for å øke kapasiteten på testsenteret og innen smittesporing. Mulighetene her er begrenset fordi omdisponeringen ikke kan gå på bekostning av andre helsetjenester i vesentlig rad.
 • Det er ansatt en ekstra kommunelege som skal jobbe med smitte. I påvente av denne legen er det leid inn ekstra ressurser.
 • Prøvesvarene analyseres ikke av Lillestrøm kommune. Kommunen kan derfor ikke påvirke ventetiden her.

Utviklingen i smitte de siste ukene

 • Uke 40: 20
 • Uke 41: 33
 • Uke 42: 23
 • Uke 43: 32
 • Uke 44: 54
 • Uke 45: 94

Koronatall for Lillestrøm kommune