Nye koronatiltak i Lillestrøm kommune fra 10. november

På grunn av den alvorlige smittesituasjonen er det vedtatt strenge koronatiltak i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm kommune er i en utfordrende smittesituasjon. For å hindre at situasjonen blir verre, er koronatiltakene strammet ytterligere inn. Tiltakene gjelder fra nå og inntil videre.

Nye tiltak

Arrangementer innendørs

Alle innendørs arrangementer forbys. Dette gjelder blant annet kultur- og idrettsarrangementer, seminarer, konferanser, kurs, varemesser og midlertidige markeder og private sammenkomster som pågår innendørs på offentlig sted eller i lokaler og arealer som leies eller lånes ut.

Forbudet gjelder uansett antall deltakere. 

Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser. Det vil også være mulig å gjennomføre dåp, vielser og tilsvarende ritualer, men da uten tilskuere. Det vil si at bare de som er helt nødvendige for å gjennomføre ritualet, kan være med.

Breddeidrett for voksne

Det innføres stans i breddeidrett for voksne (over 20 år). Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs og med publikum utendørs.

Barne- og ungdomsidretten

Barne- og ungdomsidretten (under 20 år) kan fortsette å arrangere treninger, men ingen kan delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenfor kommunen.

Kultur- og fritidsaktiviteter

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter, stenges. Dette gjelder treningssentre og lignende steder, museer, svømmehaller, spaanlegg, hotellbasseng, kinoer, teatre, konsertsteder, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter.

Bibliotek og organiserte fritidsaktiviteter for barn holdes åpne. 

Alkoholservering

Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Munnbind i taxi

Munnbind blir påbudt i taxi. Dette gjelder uavhengig om det er mulig å holde en meter avstand. 

Antall i butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

I tillegg opprettholdes dagens tiltak.

Les mer om Lillestrøm kommunes koronaregler og anbefalinger

Mottar du ikke SMS-varslinger fra Lillestrøm kommune? Du kan registrere deg her.