Skedsmohallen valgt til vaksinasjonssenter

For å kunne gjennomføre koronavaksinasjonen på en effektiv og trygg måte er Skedsmohallen valgt som vaksineringssenter for innbyggere i Lillestrøm kommune.

Den første vaksinen som leveres har en kort holdbarhet, som påvirker hvordan vi kan gjennomføre vaksineringen. På grunn av vaksinens egenskaper og den smittesituasjonen vi står overfor, har Folkehelseinstituttet anbefalt at kommunene vurderer å etablere ett felles sted for vaksinering i starten.

Skedsmohallen tilfredsstiller en rekke av de viktigste kravene som er satt til et vaksineringssenter:

  • God plass til å ivareta smittevern
  • God plass til å inndele i ulike soner
  • Flere innganger og utganger på bakkeplan
  • God kollektivdekning
  • Gode tilførselsveier og parkering ved hallen, som kan bidra til en tilfredsstillende trafikkavvikling.
  • Mulighet for å kjøre inn til døra for de som trenger dette

Etter hvert som flere vaksinetyper blir tilgjengelige, vil det kunne bli aktuelt å etablere flere vaksinestasjoner andre steder i kommunen, og/eller inngå samarbeid med fastlegene om vaksinering på fastlegekontor.

Som følge av bruken av Skedsmohallen som vaksineringssenter, vil klubbene som i dag benytter hallen få redusert treningstid. Kommunen er i dialog med klubben for å få til en plan for hvordan dette kan gjennomføres.

Se Informasjon om vaksinering på vår innbyggerportal.