Dette gjelder tiltak som er direkte knyttet til kulturminner som er registrert som verneverdige i Lillestrøm kommune. Registrene ligger ved kulturminneplanene til Fet, Skedsmo og Sørum.

Send inn søknad med:

  • foto av kulturminnet
  • en kort beskrivelse av tiltaket
  • budsjett med finansieringsplan
  • registreringsreferanse i kulturminneplan
  • kontaktopplysninger og org.nr.
  • gårds- og bruksnummer

Søknad kan sendes til: postmottak@lillestrom.kommune.no med kopi til Bodil.Westby@lillestrom.kommune.no

Frist 15. juni 2021

Merk søknad med 21/12831 Kommunalt tilskudd til kulturverntiltak 2021

Alle søknader vurderes og fremmes for politisk behandling.

Kontakt
Bodil Andersen Westby, Kultur og frivillighet
Bodil.Westby@lillestrom.kommune.no
63869824