Om skolen

Åsenhagen skole ligger flott til i landlige omgivelser med marka som nærmeste nabo på Skedsmokorset.  Skolen har et stort uteområde som innbyr til ulike aktiviteter. 

Dette er viktig for oss

Åsenhagen skole setter arbeidet med et godt og inkluderende læringsmiljø som skolens aller viktigste oppgave, og vi skal kjennetegnes ved relasjonsbasert klasseledelse, autoritative voksne, entusiasme og raushet. Vi jobber for at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Elevene møtes med tillit, respekt og krav, og vi gir utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst.

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barneskole 
 • Oppstartår: 1970 
 • Ombygget/renovert: 2000/2006 
 • Ca antall elever : 504 
 • Antall paralleller: 3 på 1.-4. trinn, 4 på 5.-7. trinn 
 • Antall klasser: 24 
 • Tall fra Skoleporten viser statistikk om opplæringa, læringsmiljø, læringsresultater, ressurser og gjennomføring per skole.

Fasiliteter

Uterommet
 • Akebakke
 • Ballbinge
 • Fotballbane
 • Nær skog
 • Trivselsledere
Spesialrom
 • Bibliotek
 • Datarom
 • Grupperom
 • Gymsal
 • Kjøkken
 • Kunst og håndverk rom
 • Musikkrom
 • Samlingssal
 • Sløydsal
 • Svømmehall