Om SFO

Ca. 145 barn, 11 voksne, har lærlinger, mye deling i trinn, aktiviteter hver dag, tilbud om kor, bading, skøytehall, sløyd, ballbinge, gymsal, samlingssal, forming.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 140

Organisering

Basen