Hjemmesykepleie

I omsorgsboligen jobber det sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeider og assistenter. Det er ingen egen nattevakt. Beboer vil få tildelt en primærkontakt og sekundærkontakt når vedkommende flytter inn, og det er de han eller hun primært skal henvende deg til dersom det er endringer i deres hjelpebehov. Det de hadde hjelp til før de flyttet inn følger med videre nå som vedkommende har flyttet inn i omsorgsboligen.

Trygghetsalarm

Vi har ikke egen alarm på huset. Beboere må søke selv om kommunal trygghetsalarm.

Praktisk bistand

Omsorgsboligen har egen hjemmehjelp. Dersom beboer har vedtak på PB fra tidligere, gjelder dette også når de flytter inn i omsorgsboligen. Dette er en tjeneste som må søkes om for nye brukere.

Aktiviteter

Aktiviteter arrangeres av eget initiativ 

Fellesarealer

Det er felles uteareal som brukes veldig mye om sommeren. Det er felles møteareal som kan brukes av beboere for samling.

Illustrasjon
Stue som kan benyttes av beboere