Hva mener vi med forurensing?

Med forurensning mener vi utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i, som følge av menneskers aktivitet.

Slik melder du fra om forurensning

Akutt forurensing

Oppdager du akutt forurensning må du kontakte brannvesenet på telefon 110.

Med akutt mener vi for eksempel:

Mindre akutt forurensning

Har du mistanke om mindre akutt forurensning, så meld fra til oss i kommunen. 

Meld fra om forurensning

Hva er kommunens oppgave?

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal bidra til å verne om og redusere belastninger på natur og miljø.

Dette er forurensingsloven

Forurenset grunn

Flere steder i kommunen finnes det forhøyede miljøgifter i jorda som følge av utslipp fra industri eller gamle avfallsfyllinger. Et terrenginngrep i forurenset grunn kan gjøre at mennesker eller miljø blir eksponert for forurensning.

Slik håndterer du forurenset grunn

Miljødirektoratet har også samlet informasjon fra kartlegging og registrering av forurensningssaker som myndighetene kjenner til.

Denne informasjonen finner du på nettstedet grunnforurensning.no