Meld fra om forurensing

Forurensing av grunn, vann eller luft kan være skadelig både for mennesker, natur og miljø. Oppdager du forurensing må du melde fra til brannvesenet eller oss i kommunen.

Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd. Opplevelsene av støy vil nødvendigvis variere fra person til person, men mange oppgir at de plages av støy i sitt nærområde.

Forurenset grunn

Hvis du skal grave eller bygge må du undersøke om det er forurenset grunn der du skal grave.

Forurensing i vann og vassdrag

Kommunen overvåker vann og vassdrag både med egen prøvetakning og gjennom arbeidet med vannområdet Leira-Nitelva og vann og vannområde Øyeren.

Nedlagte deponier

Se planer og arbeid som utføres ved våre nedlagte deponier.