Om underernæring

Mange opplever at matlysten går ned når de blir eldre. Dette er naturlig, men kan for noen gå for langt.

Eldre mennesker er ekstra utsatt for å bli underernærte, og det kan utvikle seg ganske raskt. Å være underernært vil si at man går ned i vekt fordi du får i deg for lite kalorier og næringsstoffer.

Det er enklere å snu situasjonen dersom vi oppdager underernæring tidlig. Derfor tilbyr vi regelmessig måling av vekt og ernæringsscreening til alle som er på sykehjem eller mottar hjemmesykepleie, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Hva er ernæringsscreening?

Ernæringsscreening innebærer at vi måler vekt, høyde og regner ut BMI, samt stiller noen få spørsmål knyttet til matlyst og hvordan du har det. Dette gjør vi to ganger i året.

Ved hjelp av disse enkle målingene kan vi finne ut om du er i fare for å bli underernært og kan sette i gang tiltak for å hjelpe deg.

Det er frivillig å få gjennomført en ernæringsscreening, men vi oppfordrer til å takke ja til tilbudet.

Hva gjør vi hvis det er risiko for underernæring?

Vi setter i gang ernæringstiltak hos dem som trenger det. Eksempler på slike tiltak kan være:

  • Ekstra mellommåltider 
  • Berike maten med for eksempel smør, olje og fløte for å få et høyere kaloriinnhold
  • Tidlig frokost eller sen kvelds for å forkorte nattfasten

Det er de ansatte på sykehjemmene og i hjemmesykepleien som har ansvar for dette. De kan rådføre seg med klinisk ernæringsfysiolog i kommunen.

Les mer om liten matlyst og vekttap

Er du bekymret for en du tror er underernært?

Bor hun eller han på sykehjem?

Ta kontakt med pleiepersonalet, og høre hva de tenker om situasjonen og hva de eventuelt gjør.
Les mer om mat på sykehjem

Bor hun eller han hjemme?

Kontakt hjemmesykepleien for å høre hva de tenker om situasjonen og hva de kan gjøre.

Det er også mulig med hjemlevering av middager

Hverken sykehjem eller hjemmesykepleie?

Har du ingen av disse tjenestene, kan fastlege kontaktes.
Fastlegen kan bistå med å følge opp vekt og foreslå tiltak.

Få tips til hva som er bra mat ved underernæring