Hvordan få plass

For å få plass må du være vurdert av fastlege, legevaktslege eller lege ved akuttmottak i sykehus. Innleggelse på KAD gjøres i samråd med KAD-lege.

Hva omfatter tilbudet?

  • Tilgang på legetjeneste hele døgnet
  • Sykepleiere er til stede hele døgnet
  • Tilgang på laboratorietjenester 
  • 14 sengeplasser

Bemanning

KAD er døgnbemannet med lege og sykepleiere, og har tilgang på laboratorietjenester. KAD samarbeider tett med fastlege, legevakt, akuttmottak på sykehus, hjemmesykepleien og kommunale tjenestekontor.

Daglige rutiner

Vi utøver primærsykepleie gjennom døgnet. Du vil få bistand etter ditt behov, for eksempel stell, toalettbesøk, mobilisering, medisinering. 

Legevisitt og fysiotilsyn 

Legevisitt utføres på dagtid. I noen tilfeller utføres legevisitt på kveld. Ved stabilt behandlingsforløp vil det variere om lege utfører visitt daglig. Dersom det er indikasjon for fysiotilsyn vil det kunne tilbys på dagtid, mandag til fredag.

Måltider

Frokost: 08:30 - 09:30*
Lunsj: 12:30 - 13:30*
Middag: kl 16:00 - 17:30*
Kveldsmat: kl 19:30 - 20:30*

Mellommåltider tilbys etter ønske
* Fleksibilitet utvises.

Måltider serveres av ansatte på avdelingen. Ved ønskekost eller allergier meldes dette til personale.

Kontakt personale ved andre spørsmål eller henvendelser.

Pasientene får alle sine medikamenter på KAD unntatt ved multidose, da brukes tablettene i multidosen. Dersom pasienten bruker spesielle medisiner som KAD ikke har så kan det bli aktuelt at pasienten i slike tilfeller supplerer med egne medisiner.

Utskrivelse

Avdelingen koordinerer utskrivelse og har løpende kontakt med kommunens tildelingskontor/tjenestetorg ved behov for oppstart eller økte helsetjenester. Transport gjennom ambulanse, pasienttransport (dersom kriterier oppfylles), offentlig transport eller ved hjelp av pårørende. Du vil få utlevert dine private medisiner ved avreise fra avdelingen.

Besøkstid

  • Besøkstid avtales direkte med sykepleier på telefon.
  • Besøkstid alle dager mellom kl 14.00 - 18.00. Ved spesielle tilfeller vil vi tilrettelegge for besøk utenom besøkstid.

Parkering

Parkering på venstre side ved innkjøring til Husebyveien.
Betaling via automat. HC-plasser utenfor hovedinngangen til Skedsmotun BBS.

Om KAD

Nedre Romerike KAD er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie som kan behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og sykepleiere. Tilbudet gjelder alle pasienter som kommunen kan gi et forsvarlig tilbud til. Dette omfatter både somatisk sykdom, samt pasienter innenfor psykiatri og rus.

Kommunene er forpliktet til å sørge for et tilbud om døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Kravet er begrenset til pasienter som ikke har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet gjelder pasienter både med avklart og uavklart diagnose. Uavklarte pasienter kan kun tas imot der dette er forsvarlig ut fra de mulighetene KAD har til å behandle og utrede. Overlege er tilknyttet avdelingen som ledes av seksjonsleder.