Hva er avlastning?

Avlastning skal bidra til å hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Det er barnet eller ungdommens funksjonsnivå og bistandsbehov i hverdagen som ligger til grunn for et eventuelt vedtak om avlastning.

Hva får du?

Du kan få avlastning på timesbasis, eller gjennom ett eller flere døgn eller over en periode.

Avlastningen kan skje:

  • Hjemme hos en avlaster
  • I ditt/deres eget hjem
  • Gjennom et gruppetilbud
  • I avlastningsbolig

Har du barn som trenger tilsyn etter skoletid?

Barn med spesielle behov har rett til utvidet skolefritidsordning ut 7.klasse. Ta kontakt med skolen til barnet ditt om du har spørsmål eller behov.

Det er ikke anledning til å få innvilget avlastning når du har rett til skolefritidsordning.

Etter 7. klasse og for de ungdommene som går på videregående skole er det mulig å søke om avlastning etter skoletid og i deler av skolens ferier.

Kontakt din skole

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for et barn eller ungdom som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva koster det?

Avlastning er gratis.

Hvordan søke?

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.


For mer informasjon og hjelp til å søke, kontakt Tildeling barn og unge

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.