Vi i demensteamet ønsker å tilby samtalegruppe, og vil gjerne komme i kontakt med deg det kan være aktuelt for. 

Ta kontakt med demensteamet på demensteam@lillestrom.kommune.no eller på telefon 94 84 17 89 og 93 26 56 61