Sinnemestringskurs

Sinnemestringskurset er et gruppetilbud for deg som opplever at du er for sint i hverdagen, for eksempel på barn eller partner. Sinne er en normal følelse, og alle kan oppleve å bli sinte av og til. Men om du opplever at du ikke klarer å kontrollere temperamentet ditt, eller at sinnet ditt skaper frykt og uforutsigbarhet for deg selv eller de rundt deg, bør du søke hjelp.

Kurset går over 15 ganger á 2 timer.

Ta kontakt med Tidlig Inn for informasjon.

Bekymringsmestringskurs

Et tilbud til deg som er plaget av bekymringer og engstelse, og opplever at det går ut over livskvaliteten din. Kurset går over 5-6 ganger á 2,5 time.

Kurset kombineres med et nettbasert verktøy (Assistert selvhjelp) der du kan jobbe individuelt med temaer og oppgaver mellom samlingene.

Ta kontakt med Tidlig Inn for mer informasjon.

Stressmestringskurs

Et tilbud til deg som kjenner på mye stress. Målet er å lære metoder og teknikker for å håndtere stress og belastninger på en bedre måte. Kurset går over 5-6 ganger á 2,5 time, på Sørumsand.

Kurset kombineres med et nettbasert verktøy (Assistert selvhjelp) der du kan jobbe individuelt med temaer og oppgaver mellom samlingene.

Ta kontakt med Tidlig Inn for mer informasjon.

Depresjonsmestring

Kurset er for deg som kjenner deg trist og nedstemt. Du lærer mindfulness, og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre. Kurset går over 5-6 ganger, 2,5 timer per gang.

Ta kontakt med Tidlig Inn for mer informasjon.

Pårørendekurs

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv trenge støtte og veiledning. Målet med kurset er å hjelpe pårørende til å vise omsorg for seg selv ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy. For påmelding eller mer informasjon, skriv til parorendekurs@lillestrom.kommune.no. Kurset går ukentlig over 4 uker.

IMR – Illness Management and Recovery

Et behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Samlinger ukentlig over 10 måneder. Gruppetilbudet holdes ikke våren 2024.

Ta kontakt med Psykiske helsetjenester til voksne for mer informasjon.

Tankevirus

Kurset passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan tankene påvirker oss i hverdagen. Kurset består av ukentlige samlinger over 3 uker.

Ta kontakt med Psykiske helsetjenester til voksne for mer informasjon.