Hva er Aktivitet?

Aktivitet er et lavterskeltilbud til deg over 18 år som har en psykisk helseutfordring, og som ønsker deg sosiale aktiviteter og fellesskap med andre.

Hva får du tilbud om?

 • Du får tilbud om å delta i ulike aktiviteter og sosialt samvær med andre
 • Du får mulighet til å utfordre deg selv og få gode mestringsopplevelser
 • De fleste aktiviteter er gratis, men du betaler for mat og drikke
 • Egen ungdomsgruppe for de mellom 18 og 30 år
 • Tilbud om ulike kurs

Hva forventer vi av deg?

 • Ut fra dine egne forutsetninger tar du aktivt del i aktiviteter og gjøremål sammen med de ansatte og andre deltagere
 • Du viser respekt og forståelse for andre og du forholder deg til våre miljøregler
 • Du er ikke i aktiv rus
 • Du gir oss nødvendig informasjon om dine behov og utfordringer
 • Du gir oss konstruktive tilbakemeldinger

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

 • Du trenger ingen henvisning
 • Tjenesten er gratis.
 • Tjenesten er basert på frivillighet
 • Ta kontakt med oss på telefon, så gjør vi en avtale med deg

Følg oss på Facebook