Om oss

Tidlig inn er et tilbud til deg som sliter med psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress, søvnproblemer med mer.

  • Vi tilbyr ulike mestringskurs, individuelle samtaler og nettbasert mestringsverktøy (assistert selvhjelp).
  • Pårørende som står i belastninger kan også ta kontakt - se også vår kurstilbud for pårørende
  • Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon, og trenger ikke henvisning fra lege.
  • Tilbudene våre er gratis.
  • Vi tilbyr ikke utredning eller langvarig terapi. Har du behov for det, må du ta kontakt med fastlege.
  • For akutt og livsnødvendig hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Kurstilbud

Kursene foregår på dagtid.

Mestringskurs

Sinnemestringskurs

Sinnemestringskurset er et gruppetilbud for deg som opplever at du er for sint i hverdagen, for eksempel på barn eller partner. Sinne er en normal følelse, og alle kan oppleve å bli sinte av og til. Men om du opplever at du ikke klarer å kontrollere temperamentet ditt, eller at sinnet ditt skaper frykt og uforutsigbarhet for deg selv eller de rundt deg, bør du søke hjelp.

Kurset går over 15 ganger á 2 timer, på Sørumsand.

Bekymringsmestringskurs

Et tilbud til deg som er plaget av bekymringer og engstelse, og opplever at det går ut over livskvaliteten din. Kurset går over 5-6 ganger á 2,5 time.

Kurset kombineres med et nettbasert verktøy (Assistert selvhjelp) der du kan jobbe individuelt med temaer og oppgaver mellom samlingene.

Stressmestringskurs

Et tilbud til deg som kjenner på mye stress. Målet er å lære metoder og teknikker for å håndtere stress og belastninger på en bedre måte. Kurset går over 5-6 ganger á 2,5 time, på Sørumsand.

Kurset kombineres med et nettbasert verktøy (Assistert selvhjelp) der du kan jobbe individuelt med temaer og oppgaver mellom samlingene.

Depresjonsmestring

Kurset er for deg som kjenner deg trist og nedstemt. Du lærer mindfulness, og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre. Kurset går over 5-6 ganger, 2,5 timer per gang.

Pårørendekurs

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv trenge støtte og veiledning. Målet med kurset er å hjelpe pårørende til å vise omsorg for seg selv ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy. For påmelding eller mer informasjon, skriv til parorendekurs@lillestrom.kommune.no.

For mer informasjon og påmelding til kursene, kontakt oss på telefon eller e-post.

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert mestringsverktøy for deg med psykiske plager. Det inneholder temaer som angst, depresjon, stress og selvfølelse, og du jobber selvstendig med teori, oppgaver og verktøy. Teorien er fremstilt på en lett forståelig måte, gjennom små videosnutter og noe tekst. En av våre behandlere veileder deg underveis i prosessen, enten på telefon eller gjennom enkelte møter.