Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

  • Seksjon Tidlig inn har tilbud om ulike mestringskurs og individuelle samtaler
  • Pårørende som står i belastninger kan også ta kontakt
  • Tjenesten tilbyr kortvarig hjelp, og du trenger ikke henvisning fra lege.

Dette er en krevende tid for alle.

Derfor har vi skrevet noen råd dere kan ta med dere i hverdagen