Om oss

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

  • Seksjon Tidlig inn har tilbud om ulike mestringskurs, individuelle samtaler og nettbasert mestringsverktøy (assistert selvhjep).
  • Pårørende som står i belastninger kan også ta kontakt - se også vår kurstilbud for pårørende
  • Tjenesten tilbyr kortvarig hjelp, og du trenger ikke henvisning fra lege.

Kurstilbud

Mestringskurs

Introkurs

Kurset passer for deg som kjenner på angst, depresjon, stress og/eller utbrenthet. Kurset går over 3 ganger, og er en kombinasjon av hjemmearbeid og samlinger med undervisning og refleksjon. Kurset holdes i våre lokaler på Sørumsand.

Bekymringsmestringskurs

Et tilbud til deg som er plaget av bekymringer og engstelse, og opplever at det går ut over livskvaliteten din. Kurset går over 5-6 ganger á 2,5 time, på Sørumsand. Kurset kombineres med et nettbasert verktøy (Assistert selvhjelp) der du kan jobbe individuelt med temaer og oppgaver mellom samlingene.

Stressmestringskurs

Et tilbud til deg som kjenner på mye stress. Målet er å lære metoder og teknikker for å håndtere stress og belastninger på en bedre måte. Kurset går over 5-6 ganger á 2,5 time, på Sørumsand.

Depresjonsmestring

Kurset er for deg som kjenner deg trist og nedstemt. Du lærer mindfulness, og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre. Kurset går over 5-6 ganger, 2,5 timer per gang.

Pårørendekurs

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv trenge støtte og veiledning. Målet med kurset er å hjelpe pårørende til å vise omsorg for seg selv ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy. For påmelding eller mer informasjon, skriv til parorendekurs@lillestrom.kommune.no.

For mer informasjon og påmelding til kursene, kontakt oss på telefon eller e-post.

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert mestringsverktøy for deg med psykiske plager. Det inneholder temaer som angst, depresjon, stress og selvfølelse, og du jobber selvstendig med teori, oppgaver og verktøy. Teorien er fremstilt på en lett forståelig måte, gjennom små videosnutter og noe tekst. En av våre behandler veileder deg underveis i prosessen, enten på telefon eller gjennom enkelte møter.