Om oss

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer.

  • Seksjon Tidlig inn har tilbud om ulike mestringskurs, individuelle samtaler og nettbasert mestringsverktøy (assistert selvhjep).
  • Pårørende som står i belastninger kan også ta kontakt - se også vår kurstilbud for pårørende
  • Tjenesten tilbyr kortvarig hjelp, og du trenger ikke henvisning fra lege.

Kurstilbud

Mestringskurs

Bekymringsmestringskurs

Et tilbud for deg som er plaget med vedvarende bekymringer og engstelse, og opplever at det går ut over din livskvalitet og daglig fungering. Kurset går over 6 ganger á 2,5 time.

Stress og belastninger

Et gruppebasert kurs, hvor vi benytter e-læringsverktøy. Målet er å lære metoder og teknikker for å håndtere stress og belastninger på en hensiktsmessig måte. Kurset går over 6 ganger á 2,5 time.

Sov godt!

Kurset passer for deg som får for lite søvn, har vansker med å sovne eller holde på søvnen, eller er våken og trøtt på andre tider av døgnet enn du ønsker. Kurset går over 4 ganger á 2,5 time. Oppstart tidligs høsten 2023

Depresjonsmestring

Kurset er for deg som kjenner deg trist og nedstemt. Du lærer metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemthet. Oppstart høsten 2023.

For mer informasjon og påmelding til kursene, kontakt oss på telefon eller e-post.

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er et nettbasert mestringsverktøy for personer med psykiske plager. Det inneholder ulike moduler for aktuelle problemstillinger som angst, depresjon, stress, selvfølelse.

I programmet jobber man selvstendig med øvelser, oppgaver og verktøy. En kontaktperson fra teamet veileder deg underveis.