Om Blaker og Sørum Historielag

Blaker og Sørum historielag ble stiftet 27. april 1970. Laget har som formål å fremme kjennskap til og interesse for historiske verdier og kulturminner i vårt virkeområde, informere om tidligere tiders liv og virke samt arbeide for å bevare våre kulturminner. Hovedaktivitetene i laget er bygdebokarbeid for utgivelse av "Bygdebok for Sørum, gårds og næringslivshistorie". Restaurering av Vølneberg gamle skole og Slora Mølle med sikring av Norsk kulturarvs kvalitetsmerke "Olavsrosa" for begge samt sikre en bygning på Nordli gård for Historielaget. Laget eier både skolen og mølla. Arbeide for barn og unge i samarbeid med skoleverket gjennom den Kulturelle skolesekken. Vi arrangerer hvert år på Vølneberg skole " En gammeldags skole" for alle Sørums 4. klassinger og "Mølleskole på Slora Mølle " for 7. klassene på Fjuk og Haugtun skoler. Vi arrangerer" Kjenn din bygd turer" som er åpne for alle som vil være med . Vi gir ut medlemsbladet "Sørumspeilet" 4 ganger i året.