Om Blaker Pensjonistforening

Blaker pensjonistforening har som formål å bidra til at eldre kan ha sosialt og hyggelig samvær ved å arrangere forskjellige sammenkomster og turer.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme