Om Bruer

Vi er en fremvoksende organisasjon som har som mål å knytte skape fellesskap på tvers av kultur og religion. Vår interesse er å bygge broer av samhørighet og respekt mellom de ulike mennesker i samfunnet. Slik kan vi bidra til å gjøre samfunnet mer harmonisk og integrert og se nytten av mangfoldighet. Vi vil jobbe med aktiviteter som bringer oss sammen ved å ha felles fokus. Dette som teater, kor, turer i naturen, svømmeopplæring, cafe og matlaging. Vi ser også at mange har behov for bistand til aktiviteter som er rettet mot å komme ut i jobb. Organisasjonens målgruppe er alle minoriteter som ønsker å involveres. Broer har 3 hovedområder vi ønsker å ha fokus på: 1. Arbeid (støtte til arbeidssøking) 2. Kultur (språk, debatt) 3. Aktiviteter på tvers av nasjonalitet og kulturer

Se andre lag og foreninger som driver med det samme