Om Den Eritreiske Kulturforeningen i Skedsmo

Foreningen har som formål å samle eritreere som bor i Lillestrøm kommune slik at vi kan hjelpe hverandre med livet i eksilmiljø. Foreningen er veldig opptatt av integrering. Foreningen jobber med å ivareta den eritreiske kultur og tradisjon ved å kombinere med norsk kultur. Vi jobber med integrering ved å arrangere flere aktiviteter og ved å være aktive i samfunnets kulturelle arrangementer. Foreningen arrangerer kurs og seminarer for medlemmene. Vi jobber tett med Skedsmo Dialog der vi samarbeider godt med andre foreninger.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme