Om Fet Veterankorps

Et korps som samler alle som har lyst til å spille et instrument. Ingen opptakskrav, ingen kontingent og vi er i aldersgruppen fra 30 til flere og 80 år. Målet vårt er at de som har spilt kan få være med og utøve sin interesse i et sosialt og trygt miljø.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme