Om Fetsund Lenseminneforening

Fetsund Lenseminneforening ble stiftet 29. juni 1985 av musikkprofessor og trompetist Harry Kvebæk. 1985 var siste sesong for fløting i Glomma-vassdraget, og foreningen ble dannet for å få fredet Fetsund lenser, som var et av de største og viktigste sorteringsanleggene for tømmer i Glomma. Lenseminneforeningens formål er å bevare Fetsund Lenser som industrielt kulturminne, sikre de historiske og museale verdiene i vann og på land, fremheve de sosiale, kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde under og betydningen dette har hatt for fremveksten av et livskraftig miljø samt utvikle lensemuseets område. Medlemskap koster kr 200 for enkeltpersoner og kr 300 for familier. Leder av Fetsund Lenseminneforening er Turid Pettersen, tlf. +47 913 25 762.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme