Om Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse - LPP Romerike

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) er en interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse og rus. LPP skal være en pådriver for å styrke tilbudet innen psykisk helsevern og for å bedre kommunikasjonen mellom brukere/pårørende/behandlere og myndigheter. LPP skal være en støttespiller og et nettverk for pårørende. LPP Romerike arrangerer temamøter, turer, seminarer, kulturelle aktiviteter m.m. for medlemmene på Romerike.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme