Om Lillestrøm Inner Wheel klubb

Inner Wheel klubb har 38 klubber i Norge med 769 medlemmer. Det er en internasjonal klubb. Formål er å fremme sant vennskap, oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste, samt utvikle internasjonal forståelse. Med Rotarybevegelsens idealer og prinsipper som forbilde ble første Inner Wheel klubben stiftet 10.januar 1924. Første klubb i Norge 1935 i Bergen, Lillestrøm Inner Wheel klubb 19.oktober 1956. Har pr i dag 18 medlemmer, kun kvinner. Hvert år velges en president, en sekretær, en kasserer og et styremedlem. Vi har møter 1 gang i måned, gjerne med et foredrag på ca. 1 time. I tillegg deltar vi på fellesarrangementer med andre InnerWheel klubber, både i distriktet og årsmøter nasjonalt. Som klubb støtter vi de prosjekter som Innerwheel Norge støtter. De siste årene har vi gitt penger til opplæring av narkotikahund og samtidig gir vi lokalt bidrag til Kirkens Bymisjon hver jul.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme