Om Mental Helse Lillestrøm

Mental Helse Skedsmo er et lokallag i Mental Helse. Vi ønsker å ivareta alle våre medlemmer og støttespilleres interesser på en best mulig måte. Vårt mål er å bidra til at psykisk helse blir godt prioritert i kommunen på en best mulig måte for alle. Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Vi deltar derfor i Brukerrådet for Psykisk Helse og Rus i Skedsmo. Vi ønsker også å arrangere temamøter, treffsted, foredrag, turer, samt andre sosiale og kulturelle aktiviteter.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme