Om Skedsmo Hagelag

Laget har som mål å fremme hageglede og hagekultur. Vi arrangerer inspirasjonsturer, hagevandringer og et stort og flott planteloppemarked. Vi holder møter med foredrag åpent for alle 5 - 6 ganger i året. Følg oss på facebook for ytterligere detaljer!

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme