Om Skedsmo Kammerkor

Blandet kor. Synger et variert repertoar fra klassisk til folketoner, pop og jazz. Har organisasjonsmessig tilknytning til Skedsmo Menighet ved bruk av kirkens lokaler til øvelser, samt at dirigenten er knyttet til kirken som organist.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme