Om Skjetten Dur & Moll

Skjetten Dur og Moll er et blandet sangkor med nedslagsfelt i Lillestrøm og omlandet rundt. Repertoaret er variert og av det lettere slaget. Det er alt fra fra pop-, sving- og jazzinspirerte låter til viser og folketoner. Og selvsagt julesanger på den mørkeste tiden av året. I et normalår har vi minst en hovedkonsert, gjerne med et valgt tema. Vi er fast innslag i Lillestrøm på byfesten og ved julegrantenninga.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme