Om Sørum Interkulturelle Bibelkafe

På Sørum Interkulturelle Bibelkafé møtes nye lands-menn og etniske nordmenn på tvers av kulturer og religioner, og på tvers av generasjoner. Her bygges bro mellom etniske nordmenn og innvandrer, og ikke minst bro mellom innvandrere og innvandrere. Bibelkaféen hjelper innvandrere med å etablere seg og bygge opp et nytt sosialt nettverk. Bibelkafé formidler det norske samfunnets verdier på en levende og reell måte. Bibelkaféen er en forening knyttet til Norsk Luthersk Misjonssamband og Sørum menighet.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme