Om Syklistenes Landsforening Lillestrøm og omegn

Syklistenes Landsforening, er en organisasjon for hverdagssykling med mer enn 10.000 medlemmer på landsbasis. SLF Lillestrøm og Omegn har 133 medlemmer med registrert adresse i Lillestrøm. Vi arbeider for å bedre forholdene for sykling i Lillestrøm og Omegn. Vi arrangerer egne kurs for usikre syklister og har aksjoner for sikkerhet, herunder synlig syklist og vintersykling. Vi arrangerer sykkelturer og har egen turkatalog med tematiske turer gjennom hele året, med hovedfokus på folkehelse, klima, miljø og lokal sykkelpolitikk. Vi er høringsinstans for kommunen ved all planlegging av veier, bygg og anlegg som kan ha betydning for sykkelforhold. Vi anser oss som et viktig korrektiv for å legge til rette for sykkelen som et attraktivt fremkomstmiddel. Vi fortsetter vårt lobbyarbeid for etablering av nye-, og forbedring av sykkelgate i Lillestrøm, reservering av areal for syklister i tilknytning til gater og veier, realisering av sykkelekspressvei til Oslo og sykkel-turveier inne i marka.

Grasrotandelen

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi deler av spillinnsatsen til et lag eller en forening

GI OSS DIN GRASROTANDEL

Se andre lag og foreninger som driver med det samme