Den gamle dampmaskinen

Den gamle dampmaskinen fra Lillestrøm Dampsag & Høvleri er sammen med dampmaskinbygningen det eneste industriminnet som står igjen etter sagbruksvirksomheten på stedet. 

Det var denne virksomheten som ga grunnlaget for Lillestrøms framvekst i 1860-åra og gjorde det til fylkets største industristed.  

Bygningen er bygd i tegl og dampmaskinen er en Bolinder Horisontal Tvilling, produsert i Stockholm i 1899.