Det er nå totalforbudet for å gjøre opp ild . Dette gjelder også for bålplasser.

Det er nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget.

Forbudet gjelder også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser.

Totalforbudet gjelder i første omgang fram til 1. juni, men da gjelder fortsatt det generelle bålforbudet som trer i kraft hver år i perioden 15. april - 15. september.

Totalforbud mot bruk av ild i Lillestrøm kommune

Husk det generelle forbudet mot bålbrenning i tiden 15. april - 15. september som gjelder for alle andre områder.

Bondetangen ved Nebbursvollen

Besøksadresse:
Konsul Haneborgsvei, 2003 Lillestrøm

Nittebergtangen

Bålplassen ligger ved brua over Nitelva ved Nittebergtangen.

Sørumsjordet ved Leira

Besøksadresse:
Sørumsjordet ved Sørum Fritidsgård

Sørum Fritidsgård

Sørum fritidsgård har egen bålplass

Mellom Tårnbyveien og Granneveien

Bålplassen og de to lavvoene er satt opp og eies av Skedsmo speidergruppe.