Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Nedre Romerike tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Lillestrøm kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Lillestrøm kommune 
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
  • du snakker og forstår norsk 
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen 

Mer informasjon finner du på domstol.no

Hvordan bli meddommer? 

Vi har rekruttert meddommere for perioden 2021-2024, men kan ha behov for å supplere utvalgene. Hvis du ønsker å være meddommer i Lillestrøm i perioden 2021-2024 kan du melde din interesse her. Du vil bli kontaktet av kommunen dersom det blir aktuelt med supplering av meddommere. 

Meld din interesse